přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » služby » tepelná čerpadla: projekt, montáž, servis

Tepelná čerpadla: projekt, montáž, servis

Tepelná čerpadla: projekt, montáž, servis

Tepelná čerpadla jsou alternativním, ekologickým zdrojem tepelné energie využívaným převážně v rodinných domech, případně menších průmyslových objektech. Tepelných čerpadel je několik druhů. Rozlišují se podle toho, z jakého prostředí berou teplo pro vytápění domu ohřev TUV nebo vody v bazénu.

Rescom nabízí:

Naše reference »

Úspora nákladů na vytápění

Kromě ekologického provozu je hlavní výhodou i úspora finančních prostředků na vytápění domu, která může činit ročně 25 – 35 tisíc.

Na tepelné čerpadlo lze navíc získat státní dotaci Zelená úsporám až 75 000 Kč.

Pořizovací náklady na vytápění čerpadlem jsou sice vyšší než např. u plynového kotle, ale za 6 – 8 let je máte zpět. Další roky už topíte jen za zlomek toho, co vaši sousedé (životnost tepelného čerpadla je cca 20 let).

Způsob vytápění

Tepelná čerpadla jsou určena především pro připojení na nízkoteplotní topnou soustavu:

  • podlahové vytápění
  • stěnové vytápění
  • stropní vytápění.

Připojení klasických nástěnných konvektorů je teoreticky možné. Je ale limitováno maximální výstupní teplotou topné vody 55°C a u spec. modelů (Fujitsu Power, Sanyo CO2 až 65°C). Při této teplotě má ale čerpadlo horší účinnost (COP).

Tepelné čerpadlo může být použito jako zdroj chladící vody – podobně jako klimatizace.

Druhy tepelných čerpadel

Princip tepelného čerpadla je založen na získávání tepelné energie z okolního prostředí a to do venkovní teploty až -25°C. Teplo z vody, země, či vzduchu ohřívá nemrznoucí směs a následně tzv. chladivo ve výparníku. (Toto platí jen u varianty klasického plošného zemního kolektoru nebo vrtu.) Tam se také utvoří plyn, jehož teplota se pomocí vysokého tlaku kompresoru několikanásobně zvýší. Ohřátý plyn putuje do kondenzátoru, odkud je teplo předáno např. do topné soustavy. Plynné chladivo pak znovu zkapalní, potom se prudce ochladí a vrací se zpět do výparníku, aby mohlo být znovu zahřáto. Tento cyklus se stále opakuje.

Tepelná čerpadla vzduch – voda

Tato tepelná čerpadla berou teplo ze vzduchu. Chladivo proudící výparníkem venkovní jednotky je schopno odpařování i při relativně velmi nízkých venkovních teplotách. Při odpařování na sebe "váže" teplo z proudu vzduchu, který přes výparník žene ventilátor s přesně regulovanou intenzitou otáček.. Tato čerpadla jsou výhodná z důvodu absence zemních prací a nižších pořizovacích nákladů. Naproti tomu se vyznačují vyššími náklady na provoz a kratší životností než jiné druhy čerpadel.

Rescom nabízí tepelná čerpadla vzduch – voda od výrobců FUJITSU, SANYO a Alpha Innotec.

Tepelná čerpadla voda – voda

Tepelná čerpadla voda – voda

Teplo se získává ze spodní vody, obvykle ze studny. Spodní voda ohřívá chladivo ve výměníku a pak se zase vrací zpět do země. Tepelná čerpadla voda – voda mají při vhodných přírodních podmínkách nejnižší provozní náklady, musí ale pravidelně procházet servisními kontrolami.

Rescom dodává tepelná čerpadla voda – voda od výrobce NEURA.

 

Tepelná čerpadla vrt – voda

Tepelná čerpadla vrt – voda

Provádí se zpravidla u objektů s nedostatečnou plochou pro zemní kolektor. Do jednoho, nebo více vrtů je umístěna sonda s nemrznoucí kapalinou. Vrty pro účely tepelných čerpadel podléhají stavebnímu povolení. Hloubka vrtů se obvykle pohybuje od 80 do 150 m. Čerpadlo má nízké provozní náklady. Náklady na pořízení a instalaci jsou vyšší než u jiných tepelných čerpadel.

Rescom dodává tepelná čerpadla vrt – voda od výrobce NEURA.

 

Tepelná čerpadla zemní kolektor – voda

Tepelná čerpadla zemní kolektor – voda

Pro umístění zemního kolektoru (soustavy hadic naplněných nemrznoucí kapalinou) je třeba plocha zahrady od cca 200 do 400 m2. Výhodou tohoto tepelného čerpadla jsou relativně nízké pořizovací i provozní náklady. Další výhodou je rychlá instalace.

Rescom dodává tepelná čerpadla zemní kolektor – voda od výrobce NEURA.

 

Ohřívače TUV se vzduchovým tepelným čerpadlem

Ohřívače TUV se vzduchovým tepelným čerpadlem

Kompaktní tepelná čerpadla určená pro přípravu teplé vody v domě, využívají k jejímu ohřevu okolní vzduch, obvykle z vnitřních prostor domu (sklepa apod.). Kondenzací dochází k ohřátí TUV a také k ochlazení „odpadního vzduchu“, který se vrací zpět do prostředí.

Rescom dodává tepelná čerpadla ohřívače TUV s tepelným čerpadlem od výrobce NEURA a SUNLINE.

 

Tepelná čerpadla pro ohřev bazénů

Tepelná čerpadla pro ohřev bazénů

Voda v bazénu se ohřívá pomocí tepelné energie získané ze vzduchu. Tepelné čerpadlo přináší velkou úsporu finančních nákladů na ohřev vody a není závislé, např. jako solární kolektory, na slunečním záření ani na dalších neovlivnitelných jevech.

Rescom dodává tepelná čerpadla ohřívače pro ohřev vody v bazénech od výrobce SUNLINE.

 

Další služby »

Reference »

Certifikáty, osvědčení »

 

Využijte našich komplexních služeb v oblasti tepelných čerpadel. V případě zájmů o naše služby, nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

 
Rescom, o.p.s.

RESCOM s.r.o. Miroslav KUBÍK, jednatel
Klínovecká 998, 363 01 Ostrov
GSM: +420 773 690 222
E-mail: rescom@rescom.cz
Web: www.rescom.cz