Měření a regulace KV Aréna Karlovy Vary

Technická činnost v oboru měření a regulace (MaR), řídicí systém Siemens. Zakázka byla realizována ve spolupráci s firmou G-Martie CZ s.r.o., jejíž činnost byla k 29.12.2010 v KV ukončena. KV Aréna je v lázeňském regionu vyjímečná svým stavebním rozsahem a technologickou funkčností.

Názory na využití KV Arény jsou rozdílné. Jsme však přesvědčeni, že tato vyjímečná stavba si již své místo našla (např. MFF, MS žen v házené, extraliga ledního hokeje, koncerty apod.).

Chtěl bych touto cestou vyjádřit své pozitivní hodnocení p. Miroslava Kubíka, který zajišťoval na výše uvedené stavbě multifunkční haly pozici hlavního inženýra projektu souboru měření a regulace (technologie VZT, strojovny chlazení, energocentrum, osvětlení a návaznost na SW vizualizaci). Realizace zakázky byla osobou Kubíka odvedená s profesionální odborností, v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu.

Domluvte si konzultaci s našimi odborníky

A předcházejte zbytečným výpadkům, odstávkám a potížím.