Zásady ochrany osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a vše si pečlivě přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlas udělujete společnosti RESCOM, s. r. o., IČO: 29103428, se sídlem Klínovecká 998, 363 01 Ostrov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24904/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

Vyplnění formuláře

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek
 

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:

 • plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života)
 

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho je uchováváme?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy, vaše osobní údaje shromažďujeme, abyste vy mohli využívat naše služby a my jsme vás mohli informovat o novinkách. Níže si přečtěte více o tom, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Osobní údaje získané při vyplnění formuláře nebo poptávky spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb, včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely poskytování uživatelské podpory a zlepšování našich služeb, včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Veškeré osobní údaje získávané pro výše uvedené účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření souhlasu s jejich poskytnutím probíhá pomocí aktivní interakce, tedy zaškrtnutím políčka se souhlasem s jejich zpracováním, nebo na základě oprávněného zájmu. Zpracování údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu info@rescom.cz.

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem ve smyslu GDPR, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ANT studio, s. r. o., IČO: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.
 

Můžeme případně pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), avšak pouze v rozsahu, který je nutný pro splnění smlouvy. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • požadovat po nás informaci, které vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • požadovat přenesení údajů
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 

V případě podezření na pochybení můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby tak zajistily efektivnější uživatelskou zkušenost. Zákon uvádí, že na vašem zařízení můžeme ukládat takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Tato stránka používá různé typy cookies.

Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které používáme na našich stránkách. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití; lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy cookies?

Všeobecně lze soubory cookies, neboli dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. První typ souborů cookies se ukládá jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatování si zboží vloženého do košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou, a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá na delší dobu (např. několik týdnů až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu. Dlouhodobé soubory cookies nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými osobními daty.

Za jakým účelem soubory cookies využíváme?

Funkční cookies – Nutné cookies pomáhají tomu, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace na stránce a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Analytické cookies – Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli tomu, jak návštěvníci webové stránky používají. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat webové stránky.

Preferenční cookies  Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Jak cookies aktivovat, deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo chcete smazat obsah cookies, které webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

 

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce. Text je platný v českém jazyce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19. 12. 2019.

Poslední aktualizace podmínek proběhla 19. 12. 2019.