Ostrovská teplárenská a.s.

Pro společnost Ostravská teplárenská, a.s., která patří mezi hlavní dodavatele tepla pro město Ostrov a okolí jsme realizovali řízení tepelných zdrojů (biomasa, plynový a uhelný kotel, kogenerační jednotky, akumulační nádrž) včetně nadřazeného řídicího systému využívající prediktivní regulaci spotřeby tepla ve městě.

Dále jsme také připravili řízení výměníkových stanic (32x), optické a metalické linky, dálkové přenosy z měřičů tepla a vodoměrů.

Řízeni celé infrastruktury řeší dispečinkové pracoviště, včetně robustního SQL serveru
K dispozici je také Non-stop servisní služba, včetně hot-depot zajištění skladových zásob.

Domluvte si konzultaci s našimi odborníky

A předcházejte zbytečným výpadkům, odstávkám a potížím.