ČEZ, a.s.

  • Elektrárna Tisová spadající pod ČEZ a  elektrárna Tušimice 1 a Tušimice 2 od nás získala pomoci při realizaci dodávky měření a regulace pro 16 sekundárních výměníkových stanic, včetně kompletní rekonstrukce hlavní výměníkové stanice pára / voda.

  • Součásti byla také realizace datových přenosů z odběrných míst po areálu povrchového dolu DNT na centrální dispečink, včetně navazující vizualizace dat.
Společnost RESCOM s.r.o. IČO 29103428, zajišťovala na výše uvedené stavbě elektromontážní práce v rozsahu silnoproudé instalace (elektro) a souboru měřicí a regulační techniky (MaR). Centrální výměníková stanice VS Tisová slouží k výrobě a distribuci horkovodního topného média pro města v páteřním rozvodu Tisová-Bukovany-Habarto

Domluvte si konzultaci s našimi odborníky

A předcházejte zbytečným výpadkům, odstávkám a potížím.