Elektrárna Tisová a elektrárny Tušimice 1 a Tušimice 2, spadající pod skupinu ČEZ, od nás získaly pomoc při realizaci dodávky měření a regulace pro 16 sekundárních výměníkových stanic. Naším úkolem bylo také provedení kompletní rekonstrukce hlavní výměníkové stanice pára/voda.

Součástí projektu byla realizace datových přenosů z odběrných míst rozmístěných po areálu povrchového Dolu Nástup Tušimice na centrální dispečink, včetně navazující vizualizace dat.

Společnost RESCOM, s. r. o., zajišťovala na výše uvedené stavbě elektromontážní práce v rozsahu silnoproudé instalace (elektro) a souboru měřicí a regulační techniky (MaR). Centrální výměníková stanice Tisová slouží k výrobě a distribuci horkovodního topného média pro města v páteřním rozvodu Tisová–Bukovany–Habartov. Elektromontážní práce byly provedeny v požadovaném termínu, kvalitě a s referenční technickou odborností.

Domluvte si konzultaci s našimi odborníky

A předejděte zbytečným výpadkům, odstávkám a potížím