Vězeňská služba ČR – Ostrov

Pro vězeňskou službu ČR v Ostrově jsem připravili řízení plynových kotelen v areálu věznice, včetně předávacích stanic pro správu tepla.

Součástí je také moderní dispečinkové pracoviště s vizualizací kompletních dat z technologie a non-stop servisní služba, včetně hot-depot zajištění skladových zásob.

Společnost RESCOM, s,r.o. IČO 29103428, zajistila na výše uvedené stavbě kompletní rekonstrukci řídícího systému vč. datové komunikace s nadřazenou grafickou vizualizací na PC - dispečerské pracoviště. Nově realizovaný řídící systém GE Inteligent Platforms (dříve GE-Fanuc). Realizace zakázky byla provedena s profesionální odborností, v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu.

Domluvte si konzultaci s našimi odborníky

A předcházejte zbytečným výpadkům, odstávkám a potížím.