Vězeňská služba ČR – Věznice Ostrov

Pro Vězeňskou službu ČR v objektu Věznice Ostrov jsme připravili řízení plynových kotelen v areálu věznice, včetně předávacích stanic pro správu tepla.

Součástí projektu bylo také zřízení moderního dispečinkové pracoviště, poskytnutí vizualizace všech přenášených dat a zajištění nonstop servisní služby, včetně servisního skladu dílů pro okamžité řešení výpadku.

Společnost RESCOM, s. r. o., zajistila na výše uvedené stavbě kompletní modernizaci řídicího systému, včetně datové komunikace s nadřazenou grafickou vizualizací na počítači na dispečerském pracovišti. Nově zavedený byl řídicí systém GE Intelligent Platforms (dříve GE Fanuc). Realizace zakázky byla provedena s profesionální odborností, v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu.

Domluvte si konzultaci s našimi odborníky

A předejděte zbytečným výpadkům, odstávkám a potížím